I posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach

10 września 2019

9 września w Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się 1. posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach. Rada liczy 20 członków – przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, Rady Powiatu w Policach i Zarządu Powiatu w Policach.

Posiedzenie rozpoczął Starosta Policki Andrzej Bednarek, który wręczył nowo powołanym członkom Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach symboliczne akty powołania.

Podczas posiedzenia przedstawiono tryb działania Rady oraz wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

Przewodniczącym została Katarzyna Chmielewska reprezentująca Akademię Łucznictwa i Sportów Strzeleckich "Defmar" Police, natomiast Wiceprzewodniczącą Rady Renata Wójcik reprezentująca Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo w Przecławiu.

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach:

 1. Danuta Chylewska-Kęsy – przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
 2. Marta Gręda - przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
 3. Joanna Napiwodzka - przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
 4. Małgorzata Siemianowska - przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
 5. Jolanta Toboła - przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
 6. Agnieszka Bąk - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
 7. Beata Chmielewska - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
 8. Halina Michalak - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
 9. Edyta Rudecka - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
 10. Marta Szczepańska - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
 11. Krzysztof Błaszczyk – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Koło w Policach;
 12. Katarzyna Chmielewska – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „DEFMAR” Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich w Policach;
 13. Ewa Głowacka – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mierzyn w Mierzynie;
 14. Romuald Hryniewicz – przedstawiciel Klubu Piłkarskiego „Chemik Police” w Policach;
 15. Edyta Majewska-Gargula – przedstawiciel Stowarzyszenia Dobrych Działań dla Gminy Kołbaskowo w Warzymicach;
 16. Katarzyna Marks – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje w Dołujach;
 17. Adrian Mazur – przedstawiciel Klubu Sportowego HULK TEAM w Policach;
 18. Zenon Owczarek – przedstawiciel Nowowarpieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Warpnie;
 19. Lidia Walczak – przedstawiciel Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Policach;
 20. Renata Wójcik – przedstawiciel Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo w Przecławiu.

Do zadań Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach
należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Harmonogram Pracy PRDPP w Policach na rok 2019

Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady przy pomocy Wiceprzewodniczącego.

Fotogaleria

Tekst: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji, Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email