Grupa Azoty Polyolefins wspiera Powiat Policki w walce z pandemią koronawirusa

3 lipca 2020

Grupa Azoty Polyolefins udzieliła 100 tys. zł darowizny Powiatowi Polickiemu na rzecz walki ze skutkami pandemii koronawirusa. Do podpisania umowy doszło 2 lipca w obecności dr Wojciecha Wardackiego, Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A., Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Andrzej Niewiński, Prezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A., Wojciech Blew Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty oraz Andrzej Bednarek Starosta Policki podpisali umowę darowizny przeznaczonej na realizację zadań podejmowanych przez powiat w celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Wysokość darowizny przyznanej przez spółkę realizującą projekt Polimery Police wyniesie 100 tys. zł, a środki zostaną uruchomione po podpisaniu umowy.

- Współpraca z lokalną społecznością to jeden z priorytetów Grupy Azoty. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu traktujemy niezmiernie poważnie, dlatego z radością przyjąłem fakt, że po raz kolejny Spółka spod znaku Grupy Azoty włącza się w pomoc i wspiera społeczność lokalną. Tym bardziej, że pomoc płynie ze strony również nowych spółek, do których należy Grupa Azoty Polyolefins – mówił dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Kluczowe spółki Grupy Azoty przeznaczyły łącznie ponad 3,2 mln zł na wsparcie jednostek i instytucji walczących z pandemią. Środki skierowano przede wszystkim do szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych w regionach działalności poszczególnych firm. 

Ponadto sama Grupa Azoty Polyolefins przekazała również niezbędne środki ochrony osobistej do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Natomiast w kwietniu w pomoc włączył się również generalny wykonawca inwestycji Polimery Police, który przekazał blisko 300 tysięcy złotych na zakup respiratorów dla szpitala w Policach.

Na szczególne uznanie zasługuje fakt, iż Grupa Azoty realizując tak absorbujący i skomplikowany projekt, wciąż zachowuje otwartość na współpracę z lokalnymi samorządami i na potrzeby mieszkańców. Bardzo dziękuję, w imieniu Powiatu Polickiego, za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa w obliczu istniejącej pandemii. Udzielone wsparcie z pewnością przyczyni się do wzmocnienia działań koordynowanych w tym zakresie przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Policach. To bardzo ważne, aby łączyć siły i potencjał dla takiego celu jakim jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z koronawirusem, to sprawa nas wszystkich – powiedział Andrzej Bednarek, Starosta Policki.

Zarząd Powiatu w Policach od początku pojawienia się zagrożenia realizuje działania zmierzające do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa jak również przeciwdziałające skutkom społecznym i ekonomicznym pandemii. Do kluczowych zadań realizowanych należy m.in. zapewnienie miejsc kwarantanny i obsługa tych miejsc, a także zabezpieczenie granic oraz współpraca w tym zakresie ze służbami i inspekcjami. Wsparcie od Powiatu Polickiego było kierowane również do domów dziecka, domów samotnych matek, hospicjum, schroniska dla bezdomnych, kombatantów i domów pomocy społecznej, a także do polickiej filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Tekst i Foto: Grupa Azoty S.A.


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email