Głosowanie na Policki Budżet Obywatelski 2017

9 czerwca 2016

Od 15 czerwca do 7 lipca 2016 roku każdy mieszkaniec gminy Police, który ukończył 16 lat, będzie mógł oddać swój głos na dowolną ilość projektów zgłoszonych do Polickiego Budżetu Obywatelskiego 2017. W obecnej edycji do wyboru jest 17 pomysłów. Ze wszystkimi wnioskami można zapoznać się na stronie internetowej http://www.bo.police.pl/wnioski.html.

Na realizację projektów Gmina przeznaczyła jeden milion złotych. Kwota została podzielona na dwie części: projekty, które miałyby być realizowane na terenie miasta, tj. 750 tys. zł oraz projekty, które miałyby być realizowane na terenie sołectw, tj. 250 tys. zł.

W głosowaniu na projekty zgłoszone do Polickiego Budżetu Obywatelskiego 2017 zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian. Wszystkie bieżące informacje na temat PBO dostępne są na stronie www.bo.police.pl .

W bieżącej edycji Polickiego Budżetu Obywatelskiego głos będzie można oddać za pomocą aktywnego formularza na stronie http://www.bo.police.pl (formularz będzie aktywny od 15 czerwca w zakładce „Głosowanie”) lub na przygotowanej karcie do głosowania. Kartę będzie można pobrać ze strony internetowej PBO i wydrukować, lub wydrukowaną otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach. Karty będą także dostępne w trakcie dyżurów pracowników Urzędu w świetlicach rad osiedli oraz w sołectwach. Harmonogram dyżurów dostępny jest poniżej. Swój głos można również wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Kartę do głosowania należy czytelnie wypełnić w miejscu, gdzie wymagane są dane osoby głosującej. Należy też podpisać oświadczenie, usytuowane na dole strony. W przypadku braku którejkolwiek z wymaganych informacji głos będzie uznany za nieważny.

Sposoby głosowania:

  1. OSOBIŚCIE. Osoba uprawniona do głosowania może oddać tylko jedną kartę. W przypadku karty papierowej powinna to zrobić osobiście – w kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach (w godzinach pracy Urzędu) lub w trakcie dyżurów pracowników w świetlicach rad osiedli oraz w sołectwach.
  2. FORMULARZ NA STRONIE INTERNETOWEJ. Mieszkaniec, który zdecyduje się na oddanie głosu za pośrednictwem formularza na stronie internetowej, powinien wypełnić wszystkie wymagane pola w tym podać adres e-mail, na który zostanie przesłany odnośnik w celu potwierdzenia oddania głosu.
  3. POCZTA TRADYCYJNA. Kartę w formie papierowej można też wysłać pocztą tradycyjną, ale należy pamiętać, że w jednej kopercie może znajdować się tylko jedna wypełniona karta, a przesyłka musi zostać dostarczona przed zakończeniem głosowania, czyli do 8 lipca br.
  4. POCZTA ELEKTRONICZNA. Przy wyborze poczty elektronicznej należy wypełnioną, papierową wersję karty do głosowania zeskanować i wysłać na adres e-mail: bo@police.pl. Decydując się na ten sposób głosowania należy pamiętać, że z jednego adresu e-mail można przesłać tylko jedną kartę do głosowania.

Jeszcze raz przypominamy, że w bieżącej edycji Polickiego Budżetu Obywatelskiego głos można oddać na dowolną ilość projektów dopuszczonych do głosowania! 

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRACOWNIKÓW UM

Nazwa jednostki

Data

Godzina dyżuru

Miejsce

Adres

Rada Osiedla Nr 1

21.06.2016

16:00-19:00

Świetlica Rady Osiedla nr 1

ul. Nadbrzeżna 43a/4

Rada Osiedla Nr 2

30.06.2016

16:00-19:00

Świetlicy Rady Osiedla nr 2

ul. M. Konopnickiej 2

Rada Osiedla Nr 3

23.06.2016

16:00-19:00

Świetlica Rady Osiedla nr 3

ul. Piastów 46a

Rada Osiedla Nr 4

30.06.2016

16:00-19:00

Klub Młodzieżowy Rady Osiedla nr 4 w Ośrodku Sportu i Rekreacji

ul. Piaskowa 97

Rada Osiedla Nr 5

23.06.2016

16:00-19:00

Świetlica Rady Osiedla nr 5

ul. Wróblewskiego 11/2

Rada Osiedla Nr 6

28.06.2016

16:00-19:00

Świetlica Rady Osiedla nr 6

ul. Bankowa 6a/2

Rada Osiedla Nr 7

16.06.2016

16:00-19:00

Świetlica Rady Osiedla nr 7

ul. Roweckiego 40

Sołectwo Uniemyśl

16.06.2016

17:00-19:00

Świetlica wiejska w Uniemyślu

Uniemyśl 3

Sołectwo Siedlice

20.06.2016

17:00-19:00

„Karczma Jana”

Siedlice 12 c

Sołectwo Trzeszczyn

21.06.2016

16:00-19:00

Świetlica wiejska w Trzeszczynie

ul. Kościuszki 34a

Sołectwo Trzebież

21.06.2016

16:00-19:00

Zespół Szkół w Trzebieży

ul. WOP 19a

Sołectwo Tanowo

22.06.2016

16:00-19:00

Szkoła Podstawowa w Tanowie

ul. Szczecińska 31

Sołectwo Niekłończyca

23.06.2016

17:00-19:00

Szkoła Podstawowa w Niekłończycy

Niekłończyca

Sołectwo Drogoradz

23.06.2016

17:00-19:00

Świetlica wiejska w Drogoradzu

Drogoradz 54

Sołectwo Pilchowo

28.06.2016

16:00-19:00

Świetlica wiejska w Pilchowie

ul. Spacerowa 13 a

Sołectwo Tatynia

28.06.2016

17:00-19:00

Świetlica wiejska w Tatyni

Tatynia 38

Sołectwo Dębostrów

28.06.2016

17:00-19:00

Świetlica wiejska w Dębostrowie

Dębostrów 30

Sołectwo Przęsocin

30.06.2016

17:00-19:00

Świetlica wiejska w Przęsocinie

ul. Centralna 20

Drukuj Drukuj Email Email