Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – rekrutacja rozpoczęta!

2 sierpnia 2017

Informujemy, że od 1 sierpnia 2017 roku rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim” realizowanego przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. 

Celem projektu jest wzrost poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zmniejszanie barier w dostępie do usług rozwojowych dla nich oraz ich pracowników w zakresie podniesienia kompetencji.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.1 „Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zapewnione są dotacje – refundacja kosztów związanych z realizacją usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Każdy mikro-, mały, średni przedsiębiorca mający swoją siedzibę, filię, jednostkę organizacyjną w województwie zachodniopomorskim będzie mógł uzyskać refundację do 80% kosztów poniesionych na kształcenie personelu.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie – prosimy skorzystać z poniższego linku:

http://www.pfp.com.pl/derrw_dokumenty.htm

Zapraszamy do współpracy!

Tekst i Foto: Zespół Funduszu Usług Rozwojowych


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email