XIV Forum Samorządowe Powiatu Polickiego

15 maja 2018

15 maja br. w Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się kolejne Forum Samorządowe Powiatu Polickiego.

Gościem specjalnym były Siostry Benedyktynki Samarytanki odpowiedzialne za funkcjonowanie Domu Samotnej Matki w Karwowie, które przedstawiły zasady funkcjonowania ośrodka w kontekście potrzeb i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Samorządowcy w trakcie spotkania odnieśli się również do projektu ustawy o powołaniu związku metropolitalnego ustalając, że ostateczne stanowisko w tej sprawie zostanie podjęte na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

W trakcie spotkania poczyniono kolejne uzgodnienia w zakresie usprawnienia współpracy pomiędzy administracją powiatową i gminną, w szczególności w obszarach gospodarki przestrzennej, geodezji i ochrony środowiska. 

Już na stałe w program forum zapisał się temat stanu dróg powiatowych i współdziałania z Gminami w tym zakresie. Po raz kolejny powrócono też do problemu dzikiej zwierzyny wchodzącej na tereny zurbanizowane.

Omówiono również uwarunkowania techniczne i finansowe związane  z usprawnieniem systemu komunikacji miejskiej gmin na terenie Powiatu, w kontekście linii autobusowej przez Bartoszewo i Sławoszewo.

Mając na uwadze liczne wydarzenia organizowane przez samorządy w związku z  obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości przygotowano i zaakceptowano wspólne kalendarium wydarzeń, które dostępne jest na stronie internetowej Powiatu Polickiego, a docelowo również na stronach Gmin.

Fotogaleria

Tekst i foto: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/ Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email