Forum Samorządowe Powiatu Polickiego

22 marca 2017

W dniu 21 marca br. w siedzibie Nadleśnictwa Trzebież odbyło się kolejne Forum Samorządowe Powiatu Polickiego.

W spotkaniu udział wzięli zarówno przedstawiciele Powiatu Polickiego jak i Gmin: Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police, a także Polskiego Związku Łowieckiego, kół łowieckich oraz Nadleśnictw Trzebież i Gryfino. Ze względu na poruszane zagadnienia pośród zaproszonych gości byli m.in.: Komendant Powiatowej Policji w Policach oraz Komendant Straży Miejskiej w Policach.

Jednym z głównych tematów forum była współpraca samorządów i pozostałych instytucji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej dzieci i dorosłych w związku z narastającym problemem pojawiania się w pobliżu zabudowań mieszkalnych dzikich zwierząt.

Pośród wielu przyczyn tego zjawiska wymieniany jest fakt, iż na miejscu dawniejszych naturalnych środowisk jej życia powstają tereny zurbanizowane. Dzikie zwierzęta znajdują dogodne warunki bytowe w pobliżu zabudowań mieszkaniowych również dzięki niewłaściwym zachowaniom ludzi, tj. wyrzucanie resztek żywności poza kontenery, czy ich dokarmianie.

Wobec powyższego uczestnicy spotkania jednogłośnie stwierdzili konieczność podjęcia wspólnych zintegrowanych działań zmierzających do zmniejszenia skali problemu, w tym edukowania społeczeństwa w zakresie zachowań wobec dzikich zwierząt.

Podczas forum Antoni Michnowicz Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież dokonał prezentacji zasobów oraz działalności ww. instytucji w tym stosowanych przez nią form edukacji.

Uczestnicy spotkania mieli, także okazję do zapoznania się z informacjami dotyczącymi podejmowanych przez policję działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, z uwzględnieniem również tych artykułowanych przez samorządy. Prezentacji tematu dokonał Mariusz Bajor, Komendant Powiatowy Policji w Policach.

Kolejne spotkanie zaplanowano na czerwiec 2017 r.

Tekst i Foto: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/ Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Drukuj Drukuj Email Email