Forum Samorządowe Powiatu Polickiego

16 grudnia 2016

14 grudnia br. odbyło się kolejne Forum Samorządowe Powiatu Polickiego.

Jednym z głównych tematów spotkania było funkcjonowanie na terenie Polic monitoringu miejskiego oraz utworzenie posterunku Policji na terenie gminy Kołbaskowo. Stąd, pośród zaproszonych gości nie zabrakło Mariusza Bajora, Komendanta Powiatowej Policji w Policach, który zadeklarował otwartość i współpracę w działaniach podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Polickiego.

Podczas forum omówiono również temat pieczy zastępczej. Prezentacji dokonały Beata Karlińska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Gabriela Doba, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy  kierownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu polickiego.

Nie była to jednak jedyna sprawa społeczna poruszona na forum. Obecny na spotkaniu Zdzisław Gorący, Przewodniczący Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Policach, przedstawił aktualną sytuację związaną z zakańczaniem inwestycji związanej z funkcjonowaniem środowiskowego domu samoopieki i mieszkań treningowych dla osób niepełnoprawnych w Policach. Głównym celem takiego mieszkania jest usamodzielnianie życiowe osób niepełnosprawnych intelektualnie, polegające na uczeniu, wspieraniu, rozwijaniu, usprawnianiu czynności, umiejętności i zachowań niezbędnych w samodzielnym funkcjonowania. Prezes stowarzyszenia podziękował za dotychczasowe wsparcie uzyskane od jednostek samorządu terytorialnego i podkreślił że chciałby zakończyć inwestycję tak, by móc dokonać uroczystego otwarcia w dzień godności osób niepełnosprawnych, który przypada w maju.

W trakcie spotkania, na znak solidarności i jedności w działaniu burmistrzowie oraz wójtowie gmin funkcjonujących na terenie powiatu polickiego, a także Starosta Policki zgodnie z ustaleniami z poprzedniego forum, podpisali pismo do Ministra Środowiska  przygotowane przez Małgorzatę Schwarz, Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie intensyfikacji prac nad wydaniem rozporządzenia dotyczącego nadzoru nad stosowaniem nawozów powodujących znaczną uciążliwość zapachową dla otoczenia.

Podczas prowadzonych rozmów nie zabrakło również stałych tematów związanych z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na drogach. Przypomniano także o Programie „Razem Bezpieczniej”, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskać dodatkowe środki na działania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym.

Kolejne spotkanie zaplanowano na koniec marca 2017 r.

Tekst i foto: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Drukuj Drukuj Email Email