Flesz Powiatu Polickiego – 31.12.2020

31 grudnia 2020

Zdjęcie przedstawia logotyp programu "Flesz Powiatu Polickiego"

W najnowszym odcinku Flesza Powiatu Polickiego:

  • Mijający rok kojarzyć się będzie przede wszystkim z pandemią koronawirusa, która sparaliżowała zarówno życie codzienne mieszkańców powiatu polickiego, jak i funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Policach i podległych mu jednostek.
  • Mimo panujących obostrzeń Powiat Policki zrealizował wiele inwestycji. Ponadto pod koniec bieżącego roku przystąpił do realizacji kolejnego zadania inwestycyjnego, dzięki skutecznemu pozyskaniu środków zewnętrznych.
  • Działania Powiatu Polickiego na rzecz lokalnej społeczności zostały docenione m.in. przez Polski Związek Motorowy. Powiat Policki otrzymał również nagrodę za działalność w zakresie promowania zachowań prozdrowotnych.
  • Radni Powiatu Polickiego przyjęli budżet na 2021 rok

Program Flesz Powiatu Polickiego przygotowany przez Internetową Telewizję HB na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach.

Drukuj Drukuj Email Email