Eurovia S. A. przebuduje drogę powiatową Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej

3 czerwca 2022

Podpisanie umowy przez przedstawicieli Powiatu Polickiego i firmy Eurovia podczas konferencji prasowej

Starostwo Powiatowe w Policach rozstrzygnęło przetarg na przebudowę drogi powiatowej Bezrzecze-Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu. Wykonawcą będzie firma Eurovia S.A., która wykona prace za 12 milionów 990 tysięcy złotych.

2 czerwca br. odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego oraz Starosty Polickiego Andrzeja Bednarka,  Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego, Wicestarosty Polickiego Joanny Napiwodzkiej, Wójt Gminy Dobra Teresy Dery, a także przedstawiciela Banku Gospodarstwa  Krajowego Anny Pawlak, podczas której nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Polickiem, a Eurovia S.A.,  reprezentowaną w tym dniu przez Dyrektora Oddziału Szczecin Pawła Knapa.

Wydarzeniu towarzyszyli również m.in.: Radni Powiatu Polickiego  obecnej i poprzedniej kadencji, a także Skarbnik Powiatu Polickiego Teresa Kalinowska, Naczelnik Wydziału Dróg Publicznych Magdalena Sochanowska oraz  Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji Karolina Wilk.

Planowana do realizacji przez Powiat Policki inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 milionów 550 tysięcy złotych oraz w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 miliony 300 tysięcy złotych. Ponadto, dzięki wzorowej współpracy pomiędzy samorządami, wsparcia finansowego udzieliła Gmina Dobra. 

 Jak ona była wyczekiwana, jak wywalczona przez  mieszkańców wszyscy wiemy. Cieszę się, że Powiat Policki będzie mógł ją w najbliższym czasie zrealizować -mówił Starosta Policki.

Dzięki wsparciu możliwa będzie przebudowa jednej z ważniejszych dróg łączących Szczecin z Gminą Dobra.

Prawdziwa radość, bo po wielu latach, kiedy  cały czas mieszkańcy chcieli, żeby droga była bezpieczna. Wiemy, że ten etap niedługo nastąpi – stwierdziła Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej Bezrzecze-Wołczkowo na odcinku od granicy ze Szczecinem (przed skrzyżowaniem ulic Koralowej z Zaściankową) do pętli autobusowej w rejonie ul. Parkowej w Bezrzeczu. Przebudowana zostanie między innymi konstrukcja jezdni, obustronne chodniki i skrzyżowania z poszczególnymi ulicami. Na skrzyżowaniu z ul. Szkolną w Bezrzeczu powstanie minirondo, a po obu stronach jezdni zaprojektowano pasy rowerowe o szerokości 1,5 m. Przebudowana zostanie także pętla autobusowa w rejonie ul. Parkowej. W środku pętli zaprojektowano 21 miejsc postojowych dla pojazdów osobowych oraz jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Wybudowane zostaną przystanki autobusowe.

To nie będzie łatwa inwestycja, bo ten ruch jest dość duży, ale po jej wykonaniu ruch kołowy i pieszy będzie dobrze skanalizowany – obiecuje Paweł Knap z firmy Eurovia Polska S. A.

 

Fotogaleria

Tekst: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach/Magdalena Sochanowska Wydział Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach

Foto główne: Paulina Wiercioch/Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Agnieszka Jaguszewska/Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Drukuj Drukuj Email Email