E-usługi – załatwianie spraw bez wychodzenia z domu

13 października 2023

Grafika pokazująca system e-usługi

Dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego oraz powiatów i miast województwa zachodniopomorskiego powstał System Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (System RIIP WZ).

System daje możliwość każdemu obywatelowi skorzystania z nieograniczonego dostępu do map województwa dotyczących m.in. uzbrojenia terenu, weryfikacji przeznaczenia działki, możliwości inwestycyjnych czy danych związanych ze środowiskiem i jego ochroną.

Ponadto System RIIP WZ zapewni obywatelom oraz administracji dostęp do szeregu informacji oraz procedowanie kluczowych spraw online, bez konieczności wizyty w urzędzie.

Przykładowe e-usługi dostępne w Systemie:

  • udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  • udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym;
  • składanie wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (suikzp) lub zmiany suikzp;
  • udostępnianie informacji o nieruchomościach Województwa Zachodniopomorskiego;
  • udostępnianie informacji o środowisku;
  • zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia.

Dzięki dostępności do e-usług, wytworzonych w ramach projektu obywatele, przedsiębiorcy oraz pracownicy administracji będą mogli realizować procedury administracyjne związane z gospodarką przestrzenną w obszarze województwa zachodniopomorskiego, które obecnie dostępne są analogowo w kancelarii urzędu lub w postaci druków pobieranych ze strony internetowej.

Użytkownik będzie mógł rozpocząć realizację sprawy UMWZ za pośrednictwem e-formularzy dostępnych w Systemie RIIP WZ, podpisać przy pomocy narzędzi uwierzytelniających i wysłać do urzędu, bez konieczności drukowania i wizyty w urzędzie. Będzie mieć również wgląd w aktualny status swoich spraw, w tym możliwość podglądu wydanych decyzji oraz statusu płatności.

Dostępność e-usług dla obywateli z pewnością umożliwi obywatelom korzystanie z nowoczesnych technologii, umożliwiających załatwianie spraw, bez konieczności fizycznego stawiania się w urzędzie. Zachęcamy do odwiedzenia strony Systemu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. 

Budowa Systemu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” (numer projektu: RPZP.09.10.00-32-0001/18).

Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego

Tekst i Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email