Dzienny Dom Senior-WIGOR jednym z priorytetów Zarządu Powiatu w Policach

9 marca 2016

Rozpoczął się ostatni etap w związku z uruchomieniem Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach. Starostwo Powiatowe obecnie przygotowuje dokumentację do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie ośrodka wsparcia dla seniorów.

Uruchomienie Dziennego Domu Senior-WIGOR to jeden z priorytetów obecnego Zarządu Powiatu w Policach. W budynku po zlikwidowanym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym miejsce dziennego pobytu znajdzie 16 seniorów. Od poniedziałku do piątku, przez osiem godzin dziennie, seniorzy będą mogli korzystać z zajęć i będą mieli zapewnione dwa posiłki. Zostanie przygotowana dla nich oferta edukacyjna, kulturalna i oświatowa. Będą mogli także skorzystać z usług kinezyterapeutycznych i sportowo – rekreacyjnych.

Dzienny Dom Senior-WIGOR jest już praktycznie ukończony. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem otwartego konkursu na prowadzenie placówki. Zarząd Powiatu w Policach zdecydował, by w drodze otwartego konkursu rok powierzyć prowadzenie ośrodka organizacji pozarządowej.

Pierwsi uczestnicy zajęć będą mogli korzystać z oferty Dziennego Domu Senior-WIGOR wiosną tego roku. Przy wyborze najbardziej potrzebujących Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie pomagać będą Ośrodki Pomocy Społecznej z czterech gmin powiatu polickiego.

Inwestycja wraz z wyposażeniem kosztowała około 400 tysięcy złotych.

Fotogaleria

Tekst: Mateusz Frąckowiak, koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email