Dzień Pracownika Socjalnego – życzenia

21 listopada 2023

21 listopada to święto wszystkich pracowników instytucji pomocy społecznej, zaangażowanych w pomoc osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym. To jest również dzień przypominający, że wśród nas są słabsi członkowie społeczeństwa potrzebujący empatii, zrozumienia i wsparcia.

Dzień Pracownika Socjalnego ustanowiono by szczególnie docenić tę grupę zawodową oraz osoby zatrudnione w szeroko rozumianym obszarze pomocy społecznej, czyli m.in. asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, jak również pracowników organizacji pozarządowych.

W tym wyjątkowym  dniu, zwracamy się szczególnie do Pracowników instytucji pomocy społecznej zarówno publicznych jak i pozarządowych instytucji, którzy z racji wykonywanego zawodu są najbliżej osób w trudnej sytuacji życiowej. Od Państwa pracy, zaangażowania, kompetencji oraz zrozumienia zależy często los potrzebujących pomocy.

Życzymy zdrowia i wytrwałości niezwykle potrzebnej w tej trudnej pracy, a także satysfakcji i poczucia spełnienia każdego dnia.

Wyrażając słowa szacunku i uznania, dziękujemy oraz zapewniamy, że jesteśmy razem na tej wspólnej drodze i doceniamy trud każdego pracownika socjalnego.

 

Herb Powiatu Polickiego

 

Drukuj Drukuj Email Email