Dzień Pracownika Socjalnego w Powiecie Polickim

22 listopada 2023

Zarząd Powiatu wręcza nagrodę

Z okazji przypadającego na 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego, Zarząd Powiatu w Policach wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu w Policach spotkał się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Z tej okazji wręczono nagrody i wyróżnienia, a także przekazano życzenia wielu satysfakcji, pasji i zaangażowania w wykonywaną pracę na rzecz drugiego człowieka.

Nagrody i podziękowania oprócz Starosty Polickiego Andrzeja Bednarka, wręczali Przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski, Członek Zarządu Beata Chmielewska oraz p.o. Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Daniel Kiełczewski.

Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990.  Jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania Dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję.

Składają się na nią spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, w trakcie których pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia. 21 listopada każdego roku Minister odpowiedzialny za resort pomocy społecznej wręcza specjalne nagrody za wybitne i nowatorskie działania w obszarze pracy socjalnej oraz pomocy społecznej.

Dzień wcześniej, Powiat Policki otrzymał wyróżnienie z rąk Wojewody Zachodniopomorskiego w jednej z pięciu kategorii, za realizację projektów i przedsięwzięć, które w istotny sposób wpływają na wzmocnienie potencjału społeczności lokalnej.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email