Dzień Pracownika Socjalnego w Powiecie Polickim

21 listopada 2017

16 listopada odbyły się powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego.

Starosta Policki nagrodził trzech dyrektorów placówek socjalnych za zaangażowanie i kreatywność w podejmowaniu działań związanych z organizacją i zarządzaniem w opiece społecznej: Barbara Zamachowska Dyrektor Domu Dziecka w Tanowie, Beata Karlińska Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Policach i Katarzyna Falbogowska  Dyrektor Domu Dziecka w Policach.

Nagrody otrzymało również sześciu pracowników socjalnych: Jadwiga Piszczorowicz  Główna Księgowa  w Domu Dziecka w Tanowie, Barbara Kujawa Główny Specjalista Pedagog w Domu Dziecka w Policach, Adriana Wojciechowska Administrator  w Domu Dziecka w Policach, Anna Balcer  Psycholog w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Katarzyna Kuchar Aspirant pracy socjalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach i Teresa Abram Starszy specjalista pracy socjalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

- W ten szczególny dzień świętujemy razem z osobami, które są otwarte na ludzkie potrzeby. Tacy właśnie powinni być pracownicy socjalni. U nas, w Powiecie Polickim, takich osób nie brakuje. Dziękuję za często bezinteresowną pomoc – mówił Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Nagrody i podziękowania oprócz Starosty Polickiego, wręczali Przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski, Wicestarosta Mariusz Sarnecki i Członek Zarządu Beata Chmielewska.

- Rola pracowników socjalnych jest nieoceniona. Często spotykają się z problemami, które są bardzo trudne i wymagają poświęcenia i wysiłku. Będziemy zawsze wspierać pracę tych osób – mówiła Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Uroczystość w restauracji „Włoski Ogród” w Policach była również okazją do podziękowania osobom zaangażowanym w prace przy konkursie zorganizowanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Powiat Policki zwyciężył i otrzymał tytuł „Samorządu Przyjaznego Rodzinie”.

Podziękowania otrzymali: Beata Karlińska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Edyta Rudecka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, Halina Michalak Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich i Daniel Kiełczewski – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich

Po części oficjalnej odbyło się przedstawienie sztuki „Wesele Wyspiańskiego” w wykonaniu Teatru Słowa z Mierzyna, działającego w ramach Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Sołectwa Mierzyn z siedzibą w Mierzynie.

Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990.  Jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania Dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję.

Składają się na nią spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, w trakcie których pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia. 21 listopada każdego roku Minister odpowiedzialny za resort pomocy społecznej wręcza specjalne nagrody za wybitne i nowatorskie działania w obszarze pracy socjalnej oraz pomocy społecznej.

Fotogaleria

Tekst: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Daniel Kiełczewski/Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email