Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

26 stycznia 2024

Przedstawiciele Powiatu Polickiego stoją w tle, na pierwszym planie siedzący ludzie

W czwartek 25 stycznia Zarząd Powiatu w Policach wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu w Policach złożyli życzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Policach z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. 

Dzień upamiętnia podpisanie 103 lata temu przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami.

Święto ustanowiono na mocy zapisu ustawy z 16 grudnia 2010 w ramach nowelizacji "Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy." Dzień ten jest od 13 lat okazją do wyrażenia słów uznania pod adresem Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia za ich zaangażowanie w realizację polityki rządu w dziedzinie zatrudnienia, w tym za zapewnienie skutecznej pomocy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także efektywną współpracę z pracodawcami zgłaszającymi zapotrzebowanie na nowych pracowników.

Z tej okazji Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski, Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska i p.o. Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach Daniel Kiełczewski wraz z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Policach Pawłem Wieczorkowskim przekazali pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Policach życzenia wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy. Podziękowali także za zaangażowanie i trud w codziennej pracy.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email