Dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z Powiatu Polickiego. Władze powiatowe pozyskały dodatkowe wsparcie

15 grudnia 2021

Przedstawiciele Powiatu Polickiego i Gminy Police wraz z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego po podpisaniu umowy na wspólnym zdjęciu
13 grudnia podpisano umowę na realizację zadania z unijnego projektu "Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne".
 
W ramach zadania prowadzone będą także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia, ale i warsztaty radzenia sobie ze stresem czy podnoszące samoocenę.
 
Umowę podpisali Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka i Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska. 
 
Z unijnego projektu "Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” mogą skorzystać zachodniopomorskie samorządy, które prowadzą szkoły i placówki oświatowe. Do tej pory chęć przystąpienia do projektu zadeklarowało blisko 90 jednostek. Część umów jest już zawarta.
 
Dzięki przyznawanemu wsparciu w zachodniopomorskich szkołach realizowane będą dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,  m.in. z języka polskiego, matematyki, biologii, chemii, z zakresu przedmiotów zawodowych,  a także warsztaty z: psychoedukacji, antydepresyjne, wzmacniające samoocenę i motywację do nauki czy budowania pozytywnych relacji. Zaplanowano także zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz rozwijające uzdolnienia. Wartość całego projektu to 16,5 mln zł.
 
Powiat Policki pozyskał grant przekraczający ponad 100 tys. zł. Środki z programu zostaną przeznaczone zarówno na zajęcia indywidualne, jak i grupowe w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Ze wsparcia skorzysta 1030 uczniów i uczennic z tej placówki.
 
W szkole zaplanowano zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, porady i konsultacje oraz rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.
 
Tożsamą umowę podpisała także Gmina Police. Wartość zadania wynosi ponad 200 tys. zł. Zajęcia zostaną przeprowadzone w sześciu szkołach podstawowych, a korzysta z nich blisko 1,5 tys. uczniów i uczennic. Umowę dotacyjną podpisali Zastępca Burmistrza Polic Maciej Greinert oraz Skarbnik Gminy Janusz Zagórski.

Obecnie realizowany projekt „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Za koordynację tego projektu odpowiada Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.
 
Tekst: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji
 
Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email