Dodatkowe dofinansowanie na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim”

20 grudnia 2022

We wtorek 13 grudnia 2022 r., decyzją Ministra Klimatu i Środowiska Powiat Policki otrzymał dodatkowe dofinansowanie w kwocie 6.568.434,48 zł na realizację projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

W rezultacie pierwotnie przyznana dotacja w wysokości 5.189.210,56 zł została zwiększona w sumie do kwoty 11.757.645,04 zł.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”. Projektem objęte są cztery budynki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach, budynek szkoły Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach oraz hala sportowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży.

Efektami projektu będą redukcja emisji CO2, ograniczenie zużycia EP, zwiększenie udziału OZE oraz podniesienie świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej, przy zachowaniu najwyższej efektywności energetycznej i kosztowej.

Tekst: Agnieszka Bąk/Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

logotyp NFOŚiGW logotyp Iceland Liechtenstein Norway Grants Logotyp Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Flaga biało-czerwona Rzeczpospolitej PolskiLogo z opisem Fundusze Europejskie Program Regionalny Logo Pomorza Zachodniego Flaga Unii Europejskiej z opisem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Drukuj Drukuj Email Email