RODO – ochrona danych osobowych

25 maja 2018

Z dniem 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio oraz nowa ustawa o ochronie danych osobowych, której celem jest zapewnienie stosowania ww. rozporządzenia.

Drukuj Drukuj Email Email