Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach ogłasza nabór na rok szkolny 2024/2025

16 kwietnia 2024

logotyp CKZiU

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach ogłasza nabór na rok szkolny 2024/2025.

Oferta Centrum Kształcenia Zawodowego:

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (kwalifikacja w zawodzie elektryk)
  Czas trwania kursu: 2 semestry (1 rok)
 • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (kwalifikacja w zawodzie technik elektryk)
  Czas trwania kursu: 3 semestry (1.5 roku)
 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (kwalifikacja w zawodzie mechatronik)
  Czas trwania kursu: 3 semestry (1.5 roku)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele.

Wszystkie kursy są bezpłatne.

Kursy kończą się egzaminem państwowym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu. Po zdaniu egzaminu słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w danym zawodzie.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzi wykwalifikowana kadra inżynierska w nowocześnie wyposażonych pracowniach przy ul. Siedleckiej 6.

Oferta Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych:

 • Klasa pierwsza: absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej oraz gimnazjum
 • Klasa druga: osoby promowane do klasy 2 liceum lub technikum oraz absolwenci szkoły branżowej  1 stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej
 • Klasa trzecia i czwarta: osoby promowane odpowiednio do klasy 3 i 4 liceum i technikum oraz klasy 5 technikum

Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, pod numerem telefonu: 570 807 002, 570 804 110 lub w siedzibie Centrum przy ul. Korczaka 53.

Drukuj Drukuj Email Email