Centrum Informacji dla Cudzoziemców – wkrótce w Powiecie Polickim!

27 sierpnia 2021

Mężczyzna w garniurze podtrzymujący lewą ręką zestaw głośnomówiący. W tle dokumenty..

19 sierpnia 2021 r. Zarząd Powiatu w Policach dokonał wyboru wspólnej oferty Fundacji Ludzkie Sprawy z siedzibą w Szczecinie oraz Stowarzyszenia Edukacji Społeczno-Zawodowej ,,ESPRIT” z siedzibą w Szczecinie na realizację w 2021 r. zadania publicznego pn. „Centrum Informacji dla Cudzoziemców w Powiecie Polickim”.

Jego realizacja będzie polegać na udzielaniu informacji i prowadzeniu poradnictwa, w tym w formie zdalnej, dotyczącego praw i obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem cudzoziemców w społeczności lokalnej, w szczególności:

1) w obszarze społecznym w zakresie:

a) dostępu do edukacji, w tym szkoleń językowych,
b) dostępu do służby zdrowia,
c) dostępu do kultury,
d) pomocy społecznej i dostępu do świadczeń,
e) pomocy dla ofiar przestępstw, w tym dyskryminacji i przemocy,
f) polityki mieszkaniowej i wynajmu lokali mieszkalnych,
g) obowiązujących procedur w sprawach urzędowych,
h) uzyskania Karty Polaka i obywatelstwa,

poprzez udzielanie informacji w ramach konsultacji indywidualnych oraz spotkań grupowych, w tym prawnych oraz wsparcie w bieżących trudnościach, takich jak załatwianie spraw urzędowych, kontakty z urzędami i instytucjami, pomoc w wypełnianiu wniosków itp.;

2) w obszarze zawodowym w zakresie:

a) zatrudniania cudzoziemców i mechanizmów funkcjonowania lokalnego rynku pracy,
b) obowiązujących procedur w sprawach urzędowych związanych m.in. z legalnością zatrudnienia,

poprzez udzielanie informacji w ramach konsultacji indywidualnych oraz spotkań grupowych, pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, zapoznawanie z realiami polskiego rynku pracy i obowiązującymi przepisami prawa pracy, udzielanie informacji oraz wsparcie w bieżących trudnościach, takich jak załatwianie spraw urzędowych, kontakty z urzędami i instytucjami itp.

Dodatkowym celem realizacji zadania będzie upowszechnianie wśród mieszkańców Powiatu Polickiego informacji na temat funkcjonowania „Centrum Informacji dla Cudzoziemców w Powiecie Polickim”, budowanie zrozumienia dla potrzeb i problemów cudzoziemców przebywających w Powiecie Polickim oraz budowanie chęci i gotowości wśród mieszkańców i cudzoziemców do wzajemnej integracji.

Wszystkie konsultacje oraz doradztwo w formie osobistej i zdalnej będzie prowadzone w języku polskim, angielskim lub rosyjskim według zapotrzebowania.

Centrum Informacji dla Cudzoziemców w Powiecie Polickim funkcjonować będzie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, początkowo przy ul. Tadeusza Kościuszki 5, zaś docelowo, po przeprowadzonym remoncie, w budynku przy Placu Bolesława Chrobrego 8 w Policach .

Z usług Centrum Informacji dla Cudzoziemców w Powiecie Polickim będzie można skorzystać już we wrześniu br. Szczegóły na temat terminu oficjalnego jego otwarcia i godzin funkcjonowania już niebawem.

 

Tekst: Halina Michalak Wydział Polityki Społecznej /Agnieszka Rychlik-Bakalarz Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email