Cała Polska w czerwonej strefie

23 października 2020

Zdjęcie przedstawia planszę dot. nowych zasad bezpieczeństwa aw czerwonej strefie

Od 24 października br. cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy.

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną, by móc przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, rząd  wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa.

Ponadto, uruchomiony zostaje  Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – program przeznaczony do koordynacji pomocy osobom starszym, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym.

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej obowiązują w całej Polsce i dodatkowo wprowadzane są nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego tj.:

 • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
 • w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
 • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już  rozpoczętych turnusów;
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
 • ograniczenie do 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100 metrów kwadratowych;
 • ograniczenie do 1 osoby na 15 metrów kwadratowych w placówkach handlowych powyżej 100 metrów kwadratowych;
 • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
 • wydarzenia sportowe mogą odbywać się tylko bez udziału publiczności;
 • wydarzenia kulturalne - do 25 proc. publiczności;
 • w transporcie publiczny zajętych 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich;
 • ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

  W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej.

  Skala rozprzestrzeniania się koronawirusa zależy od nas samych, ważne jest przestrzeganie ustalonych obostrzeń i reżimów sanitarnych.

  Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania, rozszerzona zasada DDMA na DDMA+W, czyli:

  • Dystans
  • Dezynfekcja
  • Maseczka
  • Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
  • Wietrzenie


  Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.

  Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe.  Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów/ red. Agnieszka Jaguszewska Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email