Budżet Powiatu Polickiego na 2017 rok uchwalony

27 grudnia 2016

Najważniejszym punktem ostatniej w 2016 roku sesji Rady Powiatu w Policach było przyjęcie budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok.

Dochody Powiatu Polickiego w 2017 roku wyniosą 96 074 874 zł. Wydatki  97 768 603 zł, a deficyt 1 693 729 zł, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

  • 40% budżetu przeznaczono na realizację zadań oświatowych. 12,5 miliona złotych na inwestycje drogowe oraz milion 800 tysięcy złotych na bieżące utrzymanie dróg - mówił Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie.

  • Dziękuje wszystkim, którzy tworzyli ten budżet, naczelnikom, dyrektorom, Panu Sekretarzowi i Pani Skarbnik, kolegom i koleżankom. Budżet Powiatu na 2017 rok można określić czterema wyrazami: oszczędny, wyważony, bezpieczny, realny - mówił po głosowaniu Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Podczas ostatniej w 2016 roku sesji Rady Powiatu Radni uchwalili także "Ramowy Plan Pracy Rady Powiatu w Policach na 2017 rok" oraz plany pracy komisji Rady Powiatu:

  • Rewizyjnej
  • Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu
  • Edukacji i Kultury
  • Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki
  • Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa
  • Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej, i Polityki Rodzinnej

Ponadto zmieniono uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2016 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania, przekazano Komisji Rewizyjnej zbadanie skargi dotyczącej działalności p.o. dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach oraz załatwiono skargę dotyczącą działalności p.o. dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach

Pełne treści uchwał podjętych podczas XXV sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email