„Budujemy Lokalny Program Rozwoju Oświaty  w Powiecie Polickim” – debata oświatowa

30 stycznia 2020

W dniu 29 stycznia 2020 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Policach odbyło się spotkanie pod hasłem „Budujemy Lokalny Program Rozwoju Oświaty  w Powiecie Polickim”, w którym uczestniczyli dyrektorzy, pedagodzy, rodzice i uczniowie placówek oświatowych, dla których Powiat Policki jest organem prowadzącym.

Była to już druga debata oświatowa, której uczestnicy analizowali mocne i słabe strony lokalnej edukacji, a na tej bazie określali zagrożenia oraz szanse na przyszłość, wyznaczali cele, planowali działania, a wszystko po to zadbać o jakość lokalnej oświaty w kontekście rozwoju szkół oraz kompetencji kluczowych uczniów.

Efektem spotkań, pracy i rozmów ma być stworzenie Lokalnego Programu Rozwoju Oświaty w Powiecie Polickim, w którym zapisane zostaną wspólnie wypracowane kierunki rozwoju lokalnej edukacji, które opisane za pomocą szeregu zaplanowanych działań będą, w najbliższym czasie, wdrażane przez poszczególne placówki edukacyjne w Powiecie Polickim.  

Działania realizowane są w ramach projektu POWR.02.10.00-00-4002/18 pod nazwą „Wsparcie kadry kierowniczej systemu oświaty (kadra JST II etap) w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwoju szkół i kompetencji kluczowych uczniów woj. Zachodniopomorskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   

Fotogaleri

Tekst:  Agnieszka Bąk/ Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Aleksandra Pacholik/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email