Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

10 września 2019

20 sierpnia br. w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Starosta Policki Andrzej Bednarek, Wicestarosta Joanna Napiwodzka oraz Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek, podpisali umowę w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego".

Umowa nr BG-I.052.8.2019 zawarta z Województwem Zachodniopomorskim, jako Partnerem Wiodącym a Powiatami należącymi do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, w tym m. in. Powiatu Polickiego oraz Gminą Miasto Koszalin, Szczecin, Świnoujście.

Celem projektu jest m. in.:

-utworzenie i wdrożenie usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych;

-utworzenie i wdrożenie nowych e -usług drogą elektroniczną przez samorząd umożliwiających załatwienie sprawy wraz z możliwością płatności;

- stworzenie zaplecza informatycznego oraz systemów informatycznych w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego;

- informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

- modernizacja i dostosowanie baz danych oraz cyfryzacja.

Na poziomie Powiatu Polickiego będzie to praktycznie przekształcenie mapy zasadniczej (tzw.BDOT500) oraz założenie bazy Geodezyjnej Ewidencji Uzbrojenia Terenu (tzw. GESUT).

Tekst: Tadeusz Łukasiuk/Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Drukuj Drukuj Email Email