Briefing prasowy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie sytuacji na terenie Powiatu Polickiego w związku z występującym zagrożeniem na rzece Odra.

16 sierpnia 2022

Uczestnicy posiedzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego siędzacy przy stole w siedzibie Komendy Państwowej Powiatowej Strazy Pożarnej w Policach

16 sierpnia br. w siedzibie Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Policach odbyło się kolejne  posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Starosty Polickiego Andrzeja Bednarka, poświęcone zagrożeniu jakie wystąpiło na rzece Odra.

W posiedzeniu Powiatowego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego udział wzięli m.in.: Burmistrz Polic i Burmistrz Nowego Warpna oraz przedstawiciele: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach, Komendy Powiatowej Policji w Policach, Straży Miejskiej w Policach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Policach, Społecznej Straży  Rybackiej, Starostwa Powiatowego w Policach, Urzędu Miejskiego w Policach oraz Urzędu Gminy w Kołbaskowie.

Po posiedzeniu odbył się briefing poświęcony obecnej sytuacji w przedmiotowej sprawie na terenie  Powiatu Polickiego.

W chwili obecnej, co potwierdzają służby i inspekcje, na terenie Powiatu Polickiego nie ma oficjalnych potwierdzeń o skażeniu chemicznym, nie znamy skutków rzeczywistych tego zagrożenia. Wczoraj na terenie gminy Kołbaskowo Społeczna Straż Rybacka odłowiła ok. 3 kg śniętych ryb, ale tu istnieje podejrzenie, że to efekt przyduchy - woda ma bardzo niski poziom i wysoką temperaturę, na niektórych odcinkach 28 stopni. Mając na uwadze zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego,  analizując potencjalne  zagrożenie w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców podjęliśmy działania prewencyjne, prowadzony jest monitoring  obszarów wodnych, patrole miejsc, które zwyczajowo były wykorzystywane przez mieszkańców jako tereny rekreacyjne nad wodą. Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego na terenie powiatu jak i na terenie całego województwa obowiązuje w związku z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, zakaz bezpośredniego kontaktu z wodami Odry, w tym Zalewu Szczecińskiego. W przypadku wystąpienia zagrożenia na terenie powiatu będziemy gotowi podejmować działania, w tym współdziałać ze służbami wojewody - mówił Starosta Policki Andrzej Bednarek.

W działania prewencyjne zaangażowane są służby i inspekcje funkcjonujące  na terenie Powiatu Polickiego tj. policja, straż pożarna czy straż miejska, a także sanepid. Duże wsparcie również udzielane jest przez organizacje pozarządowe takie jak:  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Ochotniczą Straż Pożarną czy Społeczną Straż Rybacką.

Spotkania w ramach Powiatowego Zarządzania Kryzysowego pozwalają nam,  na lepsze przygotowanie na sytuację kryzysową, poprzez wymianę informacji, dzielenie się doświadczeniem i współdziałanie. Na chwilę obecną  siły i środki są wystarczające, dysponujemy łodziami i zaporami. Jedna z zapór została zadysponowana na odcinku Odry od Krajnika do Widuchowej. Cały czas są prowadzone patrole wodne - mówił Piotr Tuzimek Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Policach.

W trakcie briefingu Burmistrz Polic Władysław Diakun przypomniał o istniejącym  zakazie kąpieli na kąpielisku w Trzebieży i zaapelował o niekorzystanie z zagrożonych akwenów wodnych.

Straż Miejska w Policach patroluje miejsca nad wodą, które dotychczas zwyczajowo chętnie były odwiedzane przez mieszkańców w celach rekreacyjnych. Prowadzony jest proces informacyjny,   zauważalna jest wysoka świadomość mieszkańców w tej sprawie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach prowadzi prewencyjne kontrole punktów gastronomicznych, badając pochodzenie ryb oraz jest w stałym kontakcie z służbami medycznymi. Wszelkie kontrole nie wykazały nieprawidłowości, nie odnotowano również chorób mogących pochodzić z kontaktu zanieczyszczoną wodą.

Kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zaplanowano na piątek 19 sierpnia br.

 

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email