Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach – Biblioteką Roku 2017

14 maja 2018

W dniu 07.05.2018 r. w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie miała miejsce Zachodniopomorska Inauguracja XV. edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2018. Tegoroczne hasło brzmi: (DO) WOLNOŚĆ CZYTANIA.

W trakcie Inauguracji Tygodnia Bibliotek po raz dziesiąty rozstrzygnięto konkurs na najlepszą bibliotekę publiczną województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z decyzją Komisji Konkursowej Biblioteką Roku 2017 została Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach, której powierzone zostały zadania powiatowej biblioteki publicznej.

Organizatorem konkursu na najlepszą bibliotekę województwa zachodniopomorskiego jest Książnica Pomorska w Szczecinie. Tytuł „Biblioteki Roku” przyznaje Dyrektor Książnicy Pomorskiej bibliotece, która osiągnęła najlepsze wyniki w roku kalendarzowym w zakresie realizacji potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i społecznych środowiska lokalnego.

Ponadto w trakcie Inauguracji Tygodnia Bibliotek Pani Elżbieta Kacprzak – Kierownik Działu Regionalnego Biblioteki w Policach otrzymała wyróżnienie w IX edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o Nagrodę im. Stanisława Badonia na Bibliotekarza Roku 2017.

Elżbieta Kacprzak wyróżnienie otrzymała za aktywną i kreatywną, pełną pasji i poświęcenia pracę bibliotekarską na rzecz macierzystej biblioteki, społeczności lokalnej i środowiska bibliotekarskiego w 2017 roku.

Organizatorem Konkursu Bibliotekarza Roku są: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Okręg Zachodniopomorski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email