Bądź EKO z Powiatem Polickim

13 stycznia 2017

Powiat Policki przekazał swoim placówkom szkolno-wychowawczym pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Łącznie zakupiono 147 sztuk pojemników.

Symboliczne przekazanie pojemników nastąpiło w czwartek 12 stycznia. Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach oraz Mariusz Sarnecki Wicestarosta Policki przekazali uczniom pojemniki oraz naklejki "Bądź Eko z Powiatem Polickim". 

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów przekazano wszystkim placówkom, których organem prowadzącym jest Powiat Policki. Są to pojemniki do szkła, papieru i plastiku. Ponadto zakupiono pojemniki do plastikowych butelek wraz ze zgniatarkami oraz pojemniki na piasek i sól.

Całkowity koszt zakupu pojemników wyniósł 72 285 zł i został sfinansowany z Funduszu Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego.

Wykaz ilości pojemników przekazanych po placówek:

Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach - 22 szt
SOSW nr 1 w Policach - 72 szt
SOSW w Tanowie - 2 szt
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży - 21 szt
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach - 1 szt
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach - 14 szt
Dom Dziecka w Policach - 3 szt
Dom Dziecka w Tanowie - 12 szt

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email