Aktywny Samorząd

15 lipca 2021

Logo Aktywny Samorząd

Prawie 97 tysięcy złotych – to kwota dofinansowań, które od początku 2021 r. roku zostały przyznane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w ramach programu Aktywny Samorząd. Do początku lipca osoby z niepełnosprawnościami z powiatu polickiego złożyły łącznie  25 wniosków o wsparcie.

Największym zainteresowaniem wciąż cieszy się możliwość dofinansowania zakupu sprzętu elektronicznego, jego elementów lub oprogramowania – od początku stycznia złożono w tej sprawie 11 wniosków. W ośmiu przypadkach osoby z niepełnosprawnościami wnioskowały o wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Ponadto do PCPRu trafiły również po dwa wnioski o dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu i o dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Jedna osoba wystąpiła o wsparcie w pokryciu kosztów uzyskania prawa jazdy. Również jeden wniosek dotyczył dofinansowania zakupu oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego. Łącznie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach przyznało 96 881,59 złotych.

Za podział pieniędzy otrzymanych z PFRONu w ramach programu Aktywny Samorząd odpowiadają samorządy – w powiecie polickim zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które na ten cel otrzymało 170 tysięcy złotych, z czego 120 tysięcy złotych przekazano na realizację modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową) oraz 50 tysięcy złotych na moduł II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

Aktywny Samorząd to program finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego można uzyskać wsparcie w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, barier w dostępie do uczestniczenia w w społeczeństwie informacyjnym oraz barier w poruszaniu się. Osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dofinansowanie m.in. na zakup komputerów, programów komputerowych, oprzyrządowania do samochodu. O wsparcie mogą również ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami, które pobierają naukę w szkołach wyższych, policealnych lub kolegiach, a także osoby mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Aktualny nabór wniosków o dofinansowanie kończy się 31 sierpnia. Zachęcamy do składania wniosków – można to zrobić nie wychodząc z domu, za pośrednictwem dostępnego w internecie elektronicznego Systemu Obsługi Wsparcia, przy użyciu podpisu Profilem Zaufanym.

Tekst: Jakub Siusta

Foto: pfron.org.pl


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email