9 maja świętujemy Dzień Europy

9 maja 2024

Flaga Unii Europejskiej

Jest to święto pokoju i jedności w Europie. Upamiętnia ono rocznicę wygłoszenia historycznej deklaracji Schumana, w której Robert Schuman przedstawił swoją wizję nowej formy współpracy politycznej w Europie, dzięki której wojna między narodami europejskimi stałaby się nie do pomyślenia. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.

Historia tego dnia sięga 1950 roku, kiedy francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman przedstawił ambitny plan mający na celu integrację gospodarczą Francji i Niemiec poprzez wspólne zarządzanie produkcją węgla i stali. Ten zarys później stał się zalążkiem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, pierwowzoru obecnej Unii Europejskiej. Rok później, w 1951 roku, podpisano traktat paryski, otwierając drogę do powstania Wspólnoty Europejskiej. możemy przeczytać w Deklaracji Schumana z 1950 roku.

Od tego czasu proces integracji europejskiej przeszedł długą drogę. Obecnie Unia Europejska liczy 27 państw członkowskich, które wspólnie dążą do osiągnięcia stabilności politycznej, gospodarczej i społecznej na kontynencie. Przywódcy europejscy stale wspierają wartości takie jak demokracja, prawa człowieka, równość i zrównoważony rozwój.

Święto Dnia Europy przypomina nam również o wartościach, które leżą u podstaw projektu europejskiego. Jedność, solidarność, dialog i współpraca są fundamentami, na których opiera się zjednoczona Europa. To również czas, aby celebrować różnorodność kulturową i językową, która stanowi bogactwo kontynentu.

 

Tekst: Paulina Wiercioch / Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Pixabay

Drukuj Drukuj Email Email