60 lat kapłaństwa Księdza Kanonika Kazimierza Tredera

5 grudnia 2016

W niedzielę, 4 grudnia br., w Parafii Świętego Kazimierza Królewicza w Policach  odprawiono  Mszę świętą dziękczynną  za  60 lat kapłaństwa Księdza Kanonika Kazimierza Tredera.  Msza celebrowana była przez samego jubilata.

Ksiądz Kazimierz Treder przez 24 lata pełnił posługę dla Polic, był inicjatorem budowy parafii Św. Kazimierza Królewicza w Policach.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał Księdzu Kanonikowi Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, którą otrzymują osoby szczególnie zasłużone dla Województwa. Na zakończenie Mszy św. jubileuszowej odznaka ta została uroczyście wręczona przez przedstawiciela Zarządu Województwa – Kazimierza Drzazgę. 

Głównym inicjatorem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie tego szczególnego odznaczenia dla kapłana zasłużonego parafii był Mariusz Sarnecki -  Wicestarosta Policki.

W tym szczególnym dniu Ksiądz Kazimierz Treder otrzymał wiele gestów sympatii i podziękowań od parafian, a także przedstawicieli władz samorządowych.

W imieniu Powiatu Polickiego wyrazy uznania i podziękowania złożyli Andrzej Bednarek Starosta Policki, Cezary Arciszewski Przewodniczący Rady Powiatu w Policach i Mariusz Sarnecki Wicestarosta Policki.

„Jestem niezmiernie wzruszony, tyle dobra mnie dziś tu spotkało, jesteście w moim sercu, dziękuję”- powiedział wzruszony jubilat, który na koniec udzielił wszystkim przybyłym Bożego błogosławieństwa.

Tekst i foto: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Drukuj Drukuj Email Email