5. posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

24 marca 2023

Obrady Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W czwartek 23 marca odbyło się 5. posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Podczas obrad odbyło się:

  • dyskusja oraz przyjęcie ustaleń dotyczących opracowania założeń do projektu uchwały PRDPP w Policach w sprawie sposobu realizacji zadań, o których mowa w art. 41i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).
  • dyskusja oraz wyrażenie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • omówienie zagadnień dotyczących bieżącej działalności PRDPP w Policach.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email