XXI sesja Rady Powiatu w Policach

26 sierpnia 2016

XXI sesja Rady Powiatu w Policach rozpoczęta została minutą ciszy ku czci pamięci zmarłego 14 sierpnia 2016 r. Wojewody Zachodniopomorskiego Piotra Jani.

Później radni przystąpili do prac zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Jednym z głównych tematów sesji była ochrona środowiska na terenie powiatu polickiego. Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Nadleśnictw Trzebież i Gryfino zaprezentowali dane dotyczące jakości środowiska na terenie powiatu polickiego, a także prowadzonej gospodarki leśnej i gospodarki odpadami.

Kolejnym bardzo ważnym tematem były działania związane z poprawą infrastruktury drogowej. W tym zakresie radni przyjęli nie tylko zmiany w uchwale budżetowej ale również uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami Dobra oraz Kołbaskowo umów partnerskich o realizację następujących inwestycji:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno – Mierzyn (ul. Długa) na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Ślicznej”.
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne w miejscowości Siadło Górne na odcinku ok. 1,5 km”.
3. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Redlica na odcinku ok. 1,5 km”.
4. „Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową, Gmina Kołbaskowo”.

Liczba podjętych w tym dniu uchwał w sprawie partnerstwa z gminami jest efektem nieustannej współpracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców obu gmin znajdujących się na terenie powiatu polickiego. Obecne na obradach panie Wójt Gmin Dobra i Kołbaskowo podkreśliły zauważalną różnicę w działaniach Powiatu Polickiego na rzecz poprawy infrastruktury drogowej oraz wyraziły chęć dalszej współpracy ze strony Gmin.

Pośród poruszanych tematów nie zabrakło również spraw dotyczących oświaty oraz działań na rzecz osób starszych. Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach, w sprawozdaniu z pracy Zarządu Powiatu w Policach przedstawiła m.in. informacje na temat złożonych wniosków aplikacyjnych o wsparcie przedsięwzięć, które planowane są do realizacji w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020. Wśród nich znajdują się projekty dotyczące poprawy kształcenia zawodowego oraz wsparcia seniorów.

Podczas obrad, nie pominięto również sprawy dotyczącej konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach. Zarząd Powiatu w Policach wysłuchał apelu i uwag pracowników oraz przedstawicieli związków zawodowych i zapewnił, że mając na uwadze poprawność funkcjonowania placówki i dobro wychowanków, proces wyboru dyrektora nastąpi zgodnie z literą prawa, możliwie najszybciej jak tylko będzie to możliwe. Zarząd Powiatu w Policach zadbał, aby placówka mogła pracować bez zakłóceń do czasu rozstrzygnięcia konkursu,  powierzając funkcję dyrektora Wiesławie Brzynckiej, dotychczasowej wicedyrektor ośrodka.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach zaplanowana jest na 30 września 2016 r.

Fotogaleria

Tekst: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji

Foto: Aleksandra Kotuła/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji

Drukuj Drukuj Email Email