3 KOMUNIKAT SPECJALNY 3 BIEGU KORCZAKA!

31 sierpnia 2020

Police, dnia 28.08.2020

W związku z nadal obowiązującym reżimem sanitarnym i stanem epidemii COVID-19 w kraju oraz związanymi z tym obostrzeniami w zakresie organizacji imprez sportowych, została podjęta decyzja o przełożeniu 3 Biegu Korczaka na rok następny (2021).

Zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.07.2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uniemożliwiają nam zorganizowanie imprezy w takim wymiarze, który satysfakcjonowałby zarówno organizatorów jak i uczestników biegu. Decyzja o przeniesieniu 3 Biegu Korczaka na 2021 r. wynika przede wszystkim z troski o bezpieczeństwo zawodników, zarówno dorosłych jak i dzieci w tym szczególnie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo.

W związku z powyższym informujemy, że w okresie od 15 września 2020 r. do 31 października 2020 r. zostaną dokonane zwroty wszystkich wniesionych opłat startowych z tytułu uczestnictwa w 3 Biegu Korczaka. Zwroty będą realizowane sukcesywnie na rachunki bankowe, z których uiszczano opłaty startowe. Jednocześnie, w przypadku konieczności dokonania zwrotu wpłaconej opłaty na inny rachunek bankowy niż ten, z którego uiszczono opłatę, prosimy o jak najszybszy kontakt mailowy i przesłanie na adres: sekretariat@soswdnr.pl następujących danych:

  • imię i nazwisko:
  • data dokonania wpłaty:
  • wysokość wpłaty:
  • konkurencja (NW/Bieg/Duathlon/Sztafeta/Bieg Dzieci):
  • mail jaki podano przy rejestracji na 3 Bieg Korczaka:
  • numer konta na który należy dokonać zwrotu wpłaconej opłaty:
  • potwierdzenia przelewu z wniesioną opłatą startową w formie załącznika (w pdf lub jpg) do maila.

Mamy nadzieję, że będziemy mogli spotkać się z Państwem w dniu 10 kwietnia 2021 r. podczas 3 Biegu Korczaka, na który serdecznie już dzisiaj zapraszamy.

Oryginał komunikatu-plik do pobrania

 

Źródło: Organizator Biegu


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email