20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

1 maja 2024

Flaga Unii Europejskiej

1 maja 2004 roku Polska wraz z dziewięcioma innymi państwami: Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami otrzymała pełnoprawne członkostwo we wspólnocie.

Wydarzenie to poprzedzone było podpisanym w dniu 16 kwietnia 2003 roku w Atenach  Traktatem akcesyjnym, na mocy którego doszło do poszerzenia Unii Europejskiej o dziesięć państw. Uroczystego podpisania dokumentu dokonała polska delegacja na czele z Premierem Leszkiem Millerem, Ministrem Spraw Zagranicznych Włodzimierzem Cimoszewiczem i ówczesną Minister ds. europejskich Danutą Hübner.

Ważnym momentem ratyfikacji traktatu ateńskiego było przeprowadzenie w Polsce ogólnokrajowego referendum. W dwudniowym głosowaniu tj. 7 i 8 czerwca do urn wyborczych poszło prawie 59 proc. uprawnionych do głosowania. Ponad 77 proc. głosujących opowiedziało się za przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej. 23 lipca 2003 roku traktat akcesyjny został ratyfikowany.

Rozszerzenie Unii Europejskiej przyniosło wiele korzyści.Stworzono jeden z największych gospodarczych rynków na świecie. Fundusze unijne pozwoliły na realizację nowoczesnych inwestycji w wielu obszarach życia społecznego jak i gospodarczego państw członkowskich, poprawiając tym samym jakość życia mieszkańców. Postawiono m.in. swobodny przepływ towaru, kapitału  i usług, a także innowacje.

To właśnie dzięki funduszom  z Unii Europejskiej  na terenie powiatu polickiego na przestrzeni tych dwóch dekad udało się zrealizować wiele  przedsięwzięć poprawiających warunki komunikacyjne, jakość kształcenia, czy te związane z ochroną zdrowia i środowiska.  Samorządy i inne instytucje publiczne  oraz przedsiębiorcy otrzymały możliwość aplikowania do wielu programów dających szansę na poprawę jakości świadczonych usług.

Przystąpienie do europejskich struktur było dla Polski zwieńczeniem długoletniego okresu transformacji po upadku systemu komunistycznego w Europie Środowo–Wschodniej.

Tekst:Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Grafika: Pixabay

 

Drukuj Drukuj Email Email