19 milionów złotych dla przedsiębiorców funkcjonujących w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

2 lutego 2017

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów wpisujących się w działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM).

Przedsiębiorstwa biorące udział w konkursie mają szanse  uzyskać wsparcie finansowe dla  projektów polegających na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w grunty, budynki, budowle, maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, prowadzące do:

  • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
  • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
  • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu może wynieść 1 000 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi: 19 000 000,00 zł.

Powiat Policki jest częścią Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, zatem przedsiębiorstwa funkcjonujące na jego terenie mogą również przystąpić do ww. naboru.

Szczegóły na stronie

http://www.zit-som.szczecin.pl/index.php/nabory/273-1-7-inwestycje-przedsiebiorstw-w-ramach-strategii-zit-dla-szczecinskiego-obszaru-metropolitalnego-som

 

Drukuj Drukuj Email Email