1 lipca przekazano plac budowy odcinka połączenia drogowego Police-Szczecin

2 lipca 2019

11 czerwca 2019 r. zawarta została umowa na I etap realizacji inwestycji przebudowy połączenia drogowego Police – Szczecin. Inwestycja będzie realizowana przez firmę STRABAG Sp. z o.o. za kwotę 8 455 849,75 zł.

Pierwszy etap przebudowy obejmie odcinek drogi od Przęsocina do wiaduktu przy ulicy Asfaltowej w Policach. 

W dniu 1 lipca 2019 r. został przekazany plac budowy wykonawcy inwestycji, a prace rozpoczną się niezwłocznie po zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, tj. ok. 10 lipca 2019 r. Zgodnie z zawartą umową prace mają się zakończyć do dnia 31 grudnia 2019 r. Podczas realizacji budowy utrzymany zostanie ruch wahadłowy.

Przebudowa drogi jest realizowana w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez m. Przęsocin”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Zrównoważony transport Działanie nr 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej wpływającej na dostępność obszarów inwestycyjnych i ośrodków rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem Zakładów Chemicznych w Policach oraz tzw. Miasteczka Rzemieślniczego oraz zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Planowanym efektem będzie poprawa bezpieczeństwa użytkowników, zwiększenie dostępności komunikacyjnej obu ośrodków miejskich (Polic i Szczecina) dla ich mieszkańców oraz polepszenie płynności ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych, co ograniczy negatywne oddziaływanie ruchu kołowego na środowisko naturalne. 

Wartość całego projektu wynosi 20.886.447,40 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 7.000.000,00 zł.

Cała przebudowa obejmie odcinek długości 4,04 km.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w organizacji ruchu zostaną podane w najbliższym czasie.


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email