05.05.2023 weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

9 maja 2023

5 maja 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków ogłoszone w Dzienniku Ustaw w poz. 745.

W rozporządzeniu przewiduje się:

  1. Dodanie przepisu umożliwiającego wykazywanie w ewidencji gruntów i budynków granicy działek ewidencyjnych stanowiących cieki naturalne, jeziora oraz inne naturalne zbiorniki wodne, których przebieg został określony na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach art. 220 ust. 1–4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Projektowana zmiana ma na celu wyeliminowanie stanu niepewności co do przebiegu granic jaki mógłby powstać do czasu ustalenia takich granic w drodze decyzji o ustaleniu linii brzegu.
  2. Precyzyjne określenie zawartości wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków przy uwzględnieniu funkcjonalności tych dokumentów w ramach postępowań administracyjnych, sądowych i czynności cywilno-prawnych.
  3. Zmiany zasad grupowania budynków w jednostki rejestrowe. Proste zasady gromadzenia i grupowania danych w ewidencji gruntów i budynków przełożą się w konsekwencji na uproszczenie wydawania wypisów z tej ewidencji.
  4. Wprowadzenie adresu pobytu stałego (jeżeli jest znany) jako dodatkowego adresu właściciela (obok obecnie ujawnianego adresu zameldowania na pobyt stały).
  5. Modyfikację istniejącego zakresu usługi sieciowej dotyczącej udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków (usuniecie nr księgi wieczystej) i wprowadzenia osobnej usługi sieciowej dedykowanej udostępnianiu danych wyłącznie na potrzeby Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

A także inne zmiany redakcyjne, doprecyzowujące i dostosowujące.

Jednocześnie na stronie internetowej GUGiK opublikowano schemat aplikacyjny XSD uwzględniający zmiany wnikające z rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i  Technologii z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków 2MB (pdf)

 

Źródło: Geoportal.gov.pl

Zdjęcie: Pixabay

Drukuj Drukuj Email Email