Zarząd Powiatu w Policach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

28 grudnia 2023

Zarząd Powiatu w Policach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Załączniki:

Ogłoszenie – załącznik do uchwały – 194 KB (pdf)

Wzór – oferta realizacji zadania – 75 KB (pdf)

 

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email