- Powiat Policki - https://policki.pl -

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Logotyp Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój  Biało-czerwona flaga Rzeczpospolitej Polskiej Flaga Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.8 Wsparcie dla uprawnionych jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Projekt rozliczany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.

Okres realizacji projektu od 2021.02.01 do 2023.01.31

W związku realizacją Projektu Powiat Policki pozyskał środki finansowe – wartość projektu 659 472,00 , w tym wkład Funduszy Europejskich 555 803,00 , co stanowi 84,28%.

Fundusze te zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Samochód jest wyposażony w schodołaz i wózek inwalidzki, dzięki czemu transport osób zamieszkujących wyższe kondygnacje budynków wielorodzinnych nie stanowi problemu. W ramach realizacji programu, beneficjenci wsparcia mają zapewniony przewóz door-to-door na terenie Powiatu Polickiego oraz Miasta Szczecin.

Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia aktywizacji społeczno- zawodowej w zakresie odbudowy i podtrzymania umiejętności w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności, poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door.

Głównym elementem projektu są usługi transportowe wsparte usługami asystenckimi skierowane do osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności zamieszkałymi na terenie powiatu polickiego.
Usługi transportowe wsparte usługami asystenckimi, zwane usługami door-to-door, realizowane w ramach projektu skierowane są do osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności czyli takie, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. poruszające się na wózkach, przy pomocy balkonika, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące). Są to zarówno osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia, ale mające widoczne trudności w przemieszczaniu się i korzystające ze wózków inwalidzkich, kul lub balkoników, które są osobami pełnoletnimi. Usługi transportowe są realizowane pojazdem przystosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Osoba z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności może skorzystać z usługi transportowej razem z osobą towarzysząca. Usługi realizowane w ramach projektu są dostępne 7 dni w tygodniu przez całą dobę według  kolejności zgłaszanego zapotrzebowania. Przejazdy będą realizowane na terenie powiatu polickiego i Miasta Szczecina.

 Zamawianie przejazdu:
•    telefonicznie na numer 607 – 033 – 840 lub 91 42 40 700 (w godzinach 7:30-15:00);
•    mailowo na adres: sekretariat@pcpr.police.pl [1] ;
•    poprzez formularz zamówienia usługi;
•    możliwość zamówienia usługi osobiście w siedzibie PCPR (Police ul. Szkolna 2).

REGULAMIN [2] 291 KB (pdf)

OŚWIADCZENIA [3] 174 KB (pdf)

OŚWIADCZENIA [4]  505 KB (word)

 

Logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NIepełnosprawnychBiało-czerwona flaga Rzeczpospolitej PolskiejFlaga Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Print Friendly, PDF & Email [5]