- Powiat Policki - https://policki.pl -

Komunikat w sprawie wyniku przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Komunikat w sprawie wyniku przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Załączniki:
1. Komunikat [1] 363KB(pdf)
2. Załącznik do komunikatu [2] 296KB(pdf)
3. Załącznik do UCHWAŁY nr 22 PRDPP [3] 889 KB (pdf)

Print Friendly, PDF & Email [4]