- Powiat Policki - https://policki.pl -

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

24 marca 2020 r. weszła zmiana rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Pełna treść rozporządzenia poniżej:

Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii [1]

Print Friendly, PDF & Email [2]