- Powiat Policki - https://policki.pl -

XXXVII sesja Rady Powiatu w Policach

26 stycznia odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu w Policach. Podczas pierwszej sesji Rady Powiatu w 2018 roku podjęto między innymi uchwały zmieniającą budżet na 2018 rok i zmieniające skład komisji Rady Powiatu.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Cezarego Arciszewskiego, przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, radni Rady Powiatu wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach. Następnie podjęto uchwały w sprawie:

  • uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok,
  • wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego na lata 2018 – 2024,
  • zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach,
  • powołania Komisji Rewizyjnej, stałej Komisji Edukacji i Kultury i  stałej Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej,
  • ponownego rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
  •  zlecenia Komisji Edukacji i Kultury rozpatrzenia skargi z dnia 5 stycznia 2018 r. dotyczącej działalności Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Podczas styczniowej sesji Rady Powiatu zapoznano się także ze sprawozdaniami: z działalności Rady Powiatu w Policach w 2017 r. i z działalności komisji Rady Powiatu w Policach w 2017 r.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 23 lutego br.

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Policach [1]

Fotogaleria [2]

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook’u —> PROFIL [3]

Print Friendly, PDF & Email [4]