- Powiat Policki - https://policki.pl -

XXIII sesja Rady Powiatu w Policach

28 października odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu w Policach. Radni przyjęli między innymi uchwały dotyczące zmian w budżecie Powiatu Polickiego oraz „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Polickiego na lata 2016-2020”. Zapoznali się również z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/16”.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Cezarego Arciszewskiego, stwierdzeniu quorum, przedstawieniu porządku obrad i przyjęciu protokołu XXII sesji Rady Powiatu, Zarząd Powiatu przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy za okres od 30 września 2016r. do 27 października 2017r.

Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach [1]

Po wysłuchaniu sprawozdania, Radni podjęli uchwały zmieniające budżet Powiatu Polickiego na 2016 rok, zmienili uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2016 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania.

Ponadto ustalono wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz za usunięcie z obszaru wodnego i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Polickiego.

Powiatowi radni przyjęli „Program opieki nad zabytkami dla Powiatu Polickiego na lata 2016-2020” i zlecili rozpatrzenie skargi dotyczącej działalności Zarządu Powiatu w Policach. Zapoznano się także z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Polickiego w roku szkolnym 2015/16.

Dokumenty z XXIII sesji Rady Powiatu w Policach [2]

Kolejną sesję Rady Powiatu w Policach zaplanowano na 25 listopada br. 

Fotogaleria [3]

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Print Friendly, PDF & Email [4]