- Powiat Policki - https://policki.pl -

XVIII sesja Rady Powiatu w Policach

29 maja odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu w Policach.

Z uwagi na panującą pandemię sesja odbyła się w trybie zdalnym, a transmisja z obrad była prowadzona online.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego radni wysłuchali sprawozdania Starosty Polickiego Andrzeja Bednarka z pracy Zarządu Powiatu w Policach.

Podczas XVIII sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Ponadto, podczas XVIII sesji Rady Powiatu w Policach zapoznano się z „Oceną zasobów pomocy społecznej” oraz wysłuchano „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 r.”.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 26 czerwca 2020 r.

Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu w Policach [1]

Link do transmisji XVII sesji Rady Powiatu w Policach [2]

Tekst: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook’u —> PROFIL [3]

Print Friendly, PDF & Email [4]