- Powiat Policki - https://policki.pl -

WSSE w Szczecinie przypomina

Dbając o środowisko zapobiegasz rozprzestrzenianiu się wirusa. Nie zanieczyszczaj przestrzeni publicznej, środki ochrony indywidualnej tj. rękawiczki oraz maseczki jednorazowe wyrzucaj do pojemników na
odpady zmieszane.

Plakat – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie [1]

Ulotka – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie [2]

Print Friendly, PDF & Email [3]