Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu – III sesja Rady Powiatu w Policach

28 czerwca 2024

Radni Powiatu Polickiego siedzący na sali sesyjnej podczas obrad.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Policach Shivan Fate, Starosta Policki zaprezentował sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach. Przedstawiał plany remontowe dróg w powiecie i wskazywał na obecne inwestycje w tym zakresie. Dodatkowo wspomniał także o planach związanych z uruchomieniem Funduszu Remontowego na rzecz dróg powiatowych, w którym partycypowałyby wszystkie gminy. Starosta Policki opowiadał również o planach uruchomienia punktu paszportowego w Starostwie Powiatowym, które planowane jest na początek sierpnia br. oraz o rozmowach, które prowadzi na temat uruchomienia przeprawy promowej w Nowym Warpnie.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Policach radni przyjęli jednomyślnie wszystkie uchwały zapisane w porządku obrad, m.in. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i zatwierdzenia planu jej pracy na 2024 rok, a także zatwierdzenia planu pracy kilku innych komisji: Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu, Edukacji i Kultury, Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki, Środowiska i Infrastruktury, Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej.

Podjęto także uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2024 rok, w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Będargowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie powiatu polickiego, a także w sprawie przyjęcia do wykonywania zadania publicznego z zakresu administracji rządowej realizowanego w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

Ważnym momentem było przyznanie wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu, które zostało przyznane jednomyślnie przez radnych Powiatu Polickiego zgodnie ze stanem radnych na Sali. Shivan Fate dziękował radnym za te głosy w imieniu swoim i poprzedniego Zarządu. 

Sesja rady Powiatu w Policach zakończyła się debatą nad „Raportem o stanie Powiatu Polickiego w 2023 r.”.

Tekst i foto: Sylwia Turkiewicz/Wydział Prezydialny Starostwa Powiatowego w Policach

 

 

 

 

Drukuj Drukuj Email Email