Uwaga! Zwiększone ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych zwierząt

31 lipca 2023

Niebieskie tło a na nim kbiały zar kulistych kształtów z wypustkami imitujące wirusy, bakterie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Szczecinie informuje.

Na terenie Powiatu Polickiego została wyznaczona strefa, objęta zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków ( HPAI ) u ptaków dzikich.

W dniu 17 lipca br. Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozporządzenie w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie m. Szczecin, powiatu polickiego oraz powiatu goleniowskiego.

Wyznaczona  strefa objęta zakażeniem obejmuje w powiecie polickim, w gminie Police wyspy: Mnisi Ostrów, Polickie Łąki oraz część wyspy Skolwiński Ostrów leżącą w gminie Police.

Na terenie miasta Police stwierdzono wynik dodatni afrykańskiego  pomoru świń.

Stwierdzona na terenie miasta choroba zwierząt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi lecz powoduje znaczne straty dla gospodarki kraju.

Powiat policki  określa się strefą objętą zakażeniem wirusem ASF.

Rozporządzenie Nr 24/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego  plik pdf 2MB

Ważne

Wirusy grypy ptaków (HPAI) i afrykańskiego pomoru świń (ASF) przenoszone są przez człowieka na obuwiu, ubraniu, przedmiotach i sprzęcie, który miał kontakt z wirusem.

Zwierzęta domowe, w tym głównie psy mogą przenosić wirusa na łapach, sierści, zabawkach, patykach, które mogą przynieść z miejsca zabawy.

Wszelki kontakt psa, kota, innego zwierzęcia domowego ze zwierzęciem dzikim, mięsożernym może skutkować zarażeniem wirusem wścieklizny.

W związku z powyższym zwierzęta domowe należy utrzymywać na smyczy w miejscach leśnych, na łąkach, brzegach rzek i jezior oraz innych akwenach wodnych.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) oraz afrykański pomór świń (ASF) nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, a jedynie dla wrażliwych na nie zwierząt.

Pamiętaj, chorobą groźną ludzi i zwierząt jest wścieklizna.

Wobec wścieklizny istnieje obowiązek dla właścicieli psów przeprowadzenia szczepień ochronnych w terminie 12 miesięcy od ostatniego szczepienia.

W Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,  podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia.

Szczepienia dla psów mogą zostać wykonane przez lekarza weterynarii wolnej praktyki w każdym zakładzie leczenia zwierząt. Za niedopełnienie tego obowiązku na właściciela psa może zostać nałożona grzywna w postaci mandatu karnego.

Zwracaj uwagę, informuj.

Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Szczecinie prosi o zwracanie uwagi i zgłaszanie miejsc, w których zauważono martwe ptaki w ilości co najmniej 5 sztuk do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie na mail: sekretariat@piw.szczecin.pl. , tel. 501 462 107  lub 507 055 025  albo do  Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Policach: od pn. do pt. tel. 91 431 18 41, 91 317 52 91,  sobota, niedziela tel. 603 066 617, 603 066 618.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?


1. Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.
2. powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok.
3. Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii  lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy.
W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).
4. Należy pamiętać, że osoba, która:
– miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;
–  znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Numer do którego należy dzwonić w sytuacji znalezienia padłego dzika, 91 432 41 00 powiatowy inspektorat weterynarii w Szczecinie- sekretariat.

Rozporządzenie Nr 17/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie m. Szczecin, powiatu polickiego oraz powiatu goleniowskiego
-pdf (245 KB)

 

Źródło: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Red. Agnieszka Rychlik-Bakalarz Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Policach

Zdjęcie: Pixabay

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email