Uwaga! Zmiana siedziby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Policach

18 stycznia 2021

Informujemy, iż w związku z przeprowadzką Wydziałów: Gospodarki Nieruchomościami oraz Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach, z dotychczasowej siedziby przy ul. Kresowej 32, 34 w Policach, do nowej siedziby w budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 w Policach, w najbliższych dniach nastąpią czasowe ograniczenia w ich działalności, o których na bieżąco będziemy Państwa informowali. 

W związku z powyższym, kontakt telefoniczny z pracownikami ww. wydziałów Starostwa Powiatowego w Policach, będzie utrudniony.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach  nie będzie czasowo świadczył usług internetowych: i.Kerg, i.Komornik.

Ponadto, w chwili obecnej  jest:
     – możliwy odbiór wypisów z rejestru gruntów i budynków oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej,
     – możliwy odbiór kopii map zasadniczych i innych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
     – możliwy odbiór uzgodnionej dokumentacji projektowej,
     – możliwość składania i opłacania wniosków o uzgodnienia projektów ZUDP.

W kasie przyjmowane są wyłącznie płatności bezgotówkowe kartą.

Dokumenty obliczenia opłaty wysyłane są na adresy podane we wnioskach.

Odbiór dokumentów po telefonicznym zawiadomieniu przez pracownika Wydziału.

Przewidywana data przywrócenia pełnej funkcjonalności wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, przewidywana jest na 8 marca br.

Wszelkie wnioski i pisma skierowane do ww. wydziałów, należy składać bezpośrednio w kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8, bądź tradycyjną pocztą.

Informacje dotyczące załatwianych spraw w zakresie kompetencji wydziałów, udzielane są pod nr 91 43 28 100.

Za zaistniałe utrudnienia, przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email