Ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy

1 kwietnia 2022

W materiale znajdują się m.in. podstawowe wiadomości o punkcie recepcyjnym, opiece medycznej, edukacji dla dzieci, pomocy psychologicznej oraz prawnej, jak również pomocy związanej z wejściem na rynek pracy, a także pomocy zwierzętom. W ulotce zebrano również przydatne dane teleadresowe  instytucji  publicznych, w których można uzyskać pomoc.

 

Ulotka wersja POLSKA plik pdf (4 MB)

ІНФОРМАЦІЯДЛЯОСІБ, ЩОШУКАЮТЬПРИТУЛКУВПОЛЬЩІ ВЗВ’ЯЗКУЗАГРЕСІЄЮРОСІЇВУКРАЇНІ, ЯКІЗАРАЗПЕРЕБУВАЮТЬНАТЕРИТОРІЇПОЛИЦЬКОГОПОВІТУ plik pdf (4 MB)

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email