Procedura sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

10 czerwca 2021

Logo Funduszy Europejskich Infrastruktura i ŚrodowiskoBiało-czerwona flaga Rzeczpospolitej PolskiejFlaga Unii Europejskiej z opisem po lewej stronie Unia Europejska Fundusz Spójności

W związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00000002/2000 z dnia 10 maja 2021 roku dla przedsięwzięcia pn.: „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, poniżej przedstawiamy procedurę sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

PROCEDURA SYGNALIZOWANIA POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ FINANSOWYCH    315 Kb (pdf)

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Policach

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email